Yao Xiao quan Exhibition
姚 小全 展

Yao Xiao quan 姚 小全
–Moving Kanji 漢字は動く–
2015.1.24 sat – 2.1 sun